Lo Stadio S02E46

Willem Haak en Wesley Victor Mak zitten op maandagmorgen weer klaar om je te voorzien van het laatste nieuws uit de Italiaanse competitie: wat is er toch aan de hand (no pun intended) met de Italiaanse handsbalregels? Is Sofyan Amrabat niet veel te goed voor Fiorentina? En welke club speelt nu het leukste voetbal, Atalanta of toch Sassuolo? Dat en meer in de nieuwste aflevering van Lo Stadio!

Spotify: https://t.co/O9Gt24SmkF?amp=1

iTunes: https://t.co/rwn2umakC7?amp=1

Lo Stadio S02E45

Meer voetbal dan ooit, want tussen onze vorige aflevering en die van vandaag zaten maar liefst twee speelrondes! Waar Inter nog sterk begon met een 6-0 zege op Brescia, lieten de nerazzurri het afgelopen weekend liggen tegen Bologna-duo Musa & Musa. Ook Lazio lijkt af te haken om de titelstrijd: het verloor zonder topscorer Ciro Immobile kansloos in het eigen Stadio Olimpico van Milan. Juventus is de grote winnaar van de week, met twee overtuigende zeges tegen Genoa (1-3) en Torino (4-1). Ook de malaise bij Roma, de degradatiestrijd en de toekomst van Atalanta komt voorbij. Nu live!

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0ktng6BcXMoFjT2OkvcySI

iTunes: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/lo-stadio-s02e45-gelopen-titelrace-spannende-degradatiestrijd/id1458973988?i=1000482846573

Ode aan Ennio Morricone

Foto: Tiziana Fabi/AFP

Componist, dirigent, voetbalfan. In de nacht van 5 op 6 juli overleed Il Maestro Ennio Morricone aan de gevolgen van een zware val. Morricone stond bovenal bekend om zijn muzikaliteit, hij werd natuurlijk niet voor niets zes keer genomineerd voor een Oscar. Uiteindelijk zou hij er één winnen, voor zijn soundtrack (oh nee, filmmuziek) voor The Hateful Eight.

Wat minder mensen weten, is dat de kleine Ennio een begenadigd voetballertje was bij AS Roma. Uiteindelijk won de liefde voor muziek het wel van zijn hoop op het profvoetballerschap. De band met AS Roma verdween overigens niet: Ennio bleef zijn hele leven een hartstochtelijk tifoso van de club uit de hoofdstad. Op de officiële clubwebsite noemde Morricone Roma “Een club van internationale allure die open staat voor alles en iedereen.” Volgens ingewijden volgde hij bijna elke wedstrijd van de giallorossi en was hij ook meermaals in het Stadio Olimpico te vinden.

Voor het mooiste voetbalverhaal rondom Ennio Morricone moeten we ver terug in de tijd, naar de jaren 60. Ennio Morricone, woonachtig en afkomstig uit Rome, ontfermde zich in 1964 over een jonge, nog onbekende Clint Eastwood. Voor de opnames van Sergio Leone’s Per un pugno di dollari (A Fistful of Dollars) reisden alle hoofdrolspelers af naar de Cinecittà-studio in Rome. Eastwood, 34 jaar oud, wilde zich tijdens zijn periode in de Laars graag onderdompelen in de Italiaanse cultuur en liep op een dag naar Ennio Morricone toe: “Ik wil voetballen.”

De componist, natuurlijk wegwijs in de Italiaanse hoofdstad, sprak met wat oude vrienden en kennissen en vond uiteindelijk een club in de buitenwijken van Rome waarbij Eastwood zou mogen aansluiten. Clint trok zijn voetbalschoenen aan en speelde een paar potjes mee met het team, maar merkte al snel dat er om hem werd gelachen: “Ennio, ze zeggen dat ik te lang en te lomp ben. Wat moet ik nu doen?”

Morricone lachte en zei “Stop er maar lekker mee, ik heb het idee dat jij een groots acteur zal worden”.

Ennio Morricone (10 november 1928 – 6 juli 2020) is 91 jaar oud geworden.

Isaac in Italia – Carlo Musa

Isaac van Aggelen ging op zijn eigen dakterras in gesprek met sportief directeur Carlo Musa, die recentelijk werkte voor Avellino en inmiddels in de belangstelling staat van veel grotere clubs. Musa is pas 30 jaar oud en geldt als één van de jongste directeuren van Italië. Het hele interview is nu te zien op ons YouTube-kanaal!

De Grote Serie A-uitspraakgids

Je kent het wel, je komt al jaren in Italië en hebt de taal eindelijk een beetje onder de knie, maar toch weet je af en toe nog niet helemaal hoe je bepaalde woorden of namen moet pronunciare. Dat is heel normaal, want in tegenstelling tot in het Frans of Spaans gebruikt het Italiaans zelden ‘accentjes’ om aan te geven waar de klemtoon ligt en bovendien vliegen de vreemde lettercombinaties je om de oren. Daarom proberen we jullie kennis met deze gids een beetje bij te schaven.

Tussen de [haakjes] vind je de uitspraak van de naam of het woord. Het onderstreepte deel in hoofdletters is de klemtoon. Lettergrepen zijn van elkaar gescheiden door een punt.

C

Cerci [TSJER.tsjie] – Een enkele c wordt zowel vóór een i als e uitgesproken als tsj

Bonucci [bo.NOE.tsjie], Lecce [LE.tsje] – Een dubbele c wordt zowel vóór een i als e uitgesproken als tsj

Cassano [kas.SA.no], Conte [KON.te], Cutrone [ku.TROO.ne] – Een c wordt vóór een a, o en u altijd uitgesproken als k

Riccardo [ri.KAR.do], Miccoli [MI.ko.lie], Cuccureddu [ku.ku.REH.du] – Een dubbele c wordt vóór een a, o en u altijd uitgesproken als k

Che [KE] – Een enkele of een dubbele c wordt vóór een h wordt altijd uitgesproken als k

G

Gentile [djen.TIE.le], Gilardino [djie.lar.DIE.no] – Een enkele g wordt zowel vóór een i als e uitgesproken als dj in jungle

Baggio [BA.djo], legge [LEH.dje] – Een dubbele g wordt zowel vóór een i en e uitgesproken als dj in jungle

Gattuso [ga.TOE.so], Gollini [go.LIE.nie], Guglielmo [goe.LJEL.mo] – Een g wordt vóór een a, o en u altijd uitgesproken als g in goal

Biraghi [bie.RA.gie] – Een g wordt vóór een h wordt altijd uitgesproken als g in goal

Gl

Tagliatelle [ta.ljiea.TEL.le] – De altijd lastige gl-klank wordt uitgesproken als lj in miljonair

Gn

Gnocchi [NJOK.kie] – De in Nederland onbekende gn-klank wordt uitgesproken als nj in Spanje

Q

De q wordt in het Italiaans uitgesproken als koe: Quagliarella [koe.wa.lja.REH.la]

Sc

De sc-klank wordt in het Italiaans uitgesproken als sj in sjaal, behalve voor de klinkers a, o en u.

Sch

De sch-klank klinkt in alle gevallen exact hetzelfde: spreek deze uit als sk in ski. Bernardeschi wordt dus uitgesproken als Bernardeski, niet als Bernardesjki.

U

De u wordt in het Italiaans uitgesproken als oe: Juventus [joe.VEN.toes]

Z

De z wordt in het Italiaans uitgesproken als dz: Zaza [DZA.dza]

Klemtoon

De klemtoon ligt in het Italiaans doorgaans op de één-na-laatste lettergreep, kijk maar naar de volgende voorbeelden:

Rugani [roe.GA.nie], Chiellini [kjel.LIE.nie], Toldo [TOL.do], Lippi [LIP.pie], Conte [KON.te]

In sommige gevallen ligt de klemtoon echter op de laatste lettergreep, dit wordt gelukkig (bijna) altijd aangegeven door een accent. Zie de volgende voorbeelden:

Niccolò [nie.koh.LOH], Barillà [ba.rie.LA], Pellè [peh.LEH]

Dan zijn er ook nog situaties waarin de klemtoon op de twee-na-laatste lettergreep ligt, helaas wordt dit zelden aangegeven met een accent. Zie de volgende voorbeelden:

Stefano [STEE.fa.no], Mandragora [man.DRA.goh.ra], Criscito [KRIE.sjie.to]

Lastige Italiaanse namen

Hieronder vind je de namen waarbij het qua uitspraak soms misgaat. Dikgedrukt vind je de klanken die vaak niet helemaal goed worden uitgesproken.

(Ex-)spelers

Francesco Acerbi [fran.TSJES.ko a.TSJER.bie]

Nico Barella [nie.koh.LOH ba.REH.la]

Andrea Barzagli [an.DREE.ja bar.DZA.ljie]

Federico Bernardeschi [fee.de.RIE.ko ber.nar.DES.kie]

Davide Biraschi [DA.vie.deh bie.RAS.kie]

Giacomo Bonaventura [DJA.ko.mo bo.na.ven.TOE.ra]

Gianluigi Buffon [djan.loe.WIE.djie BOE.fon]

Mattia Caldara [ma.TIE.ja kal.DA.ra]

Antonio Candreva [an.TO.nie.jo kan.DREE.va]

Federico Chiesa [fee.de.RIE.ko KJEE.sa]

Domenico Criscito [doo.MEE.nie.ko KRIE.sjie.to]

Samuel Di Carmine [SA.moe.wel die KAR.mie.neh]

Simone Edera [sie.MO.neh EE.deh.ra]

Sebastiano Esposito [seh.bah.stie.JA.no es.PO.sie.to]

Paolo Fara [PAU.lo fa.ra.GO]

Sergio Floccari [SER.djo FLOK.ka.rie]

Roberto Gagliardini [ro.BER.to ga.ljiar.DIE.nie]

Emanuele Giaccherini [ee.ma.noe.WE.le DJA.keh.rie.nie]

Ciro Immobile [TSJIE.ro ie.MO.bie.leh]

Armando Izzo [ar.MAN.do IE.dzo]

Manuel Lazzari [MA.noe.wel LA.dza.rie]

Fabio Lucioni [FA.bi.jo loe.TSJO.nie]

Cesare Maldini [TSJEE.za.reh mal.DIE.nie]

Marco Mancosu [MAR.ko man.KO.soe]

Rolando Mandragora [ro.LAN.do man.DRA.goh.ra]

Vincenzo Millico [vien.TSJEN.dzo MIE.lie.ko]

Alberto Paloschi [al.BER.to pa.LOS.kie]

Graziano Pellè [gra.DZJA.no pel.LEH]

Jacopo Petriccione [JA.ko.po pet.rie.TSJO.ne]

Fabio Quagliarella [FA.bie.jo koewa.ljia.REL.la]

Giuseppe Rossi [DJOE.seh.pe ROS.sie]

Daniele Rugani [da.niej.EH.leh roe.GA.nie]

Gianluca Scamacca [djan.LOE.ka ska.MAK.ka]

Mattia De Sciglio [ma.TIE.ja de SJIE.ljie.jo]

Stefano Sensi [STEE.fa.no SEN.si]

Omar Sivori [OO.mar SIE.vo.rie]

Leonardo Spinazzola [lee.jo.NAR.do spie.na.DZO.la]

Mattia Zaccagni [ma.TIE.ja dza.KAN.jie]

Nico Zaniolo [nie.koh.LOH dzaan.JO.lo]

X

(Ex-)trainers & andere personen

Andrea Agnelli [an.DREE.ja an.JEL.lie]

Daniele Doveri [da.niej.EH.leh do.VEER.ie]

Davide Nicola [DA.vie.deh nie.KOO.la]

Fabio Paratici [FA.bie.jo pa.RA.tie.tsjie]

Mino Raiola [MIE.no RA.jo.la]

Andrea Stramaccioni [an.DREE.ja stra.ma.TSJO.nie]

X

Stadions & Curve

Curva Fiesole (Fiorentina) [KOER.va FJEE.so.leh]]

Stadio Artemio Franchi (Fiorentina) [STA.di.jo ar.TEE.mi.jo FRAN.kie]

X

Clubs & Plaatsnamen

Cagliari [KAA.lja.rie]

Genoa [DJEE.no.wa]

Lazio [LA.dzi.jo]

Modena [MO.deh.na]

Trapani [TRAA.pa.nie]

Udine [OE.die.neh]

X

Voetbaltermen

Panenka/stiftje: Cucchiaio [koe.KJA.jo]

Transfervrij: A parametro zero [a pa.RA.mee.tro DZEH.ro]

X

NB: Mis je nog iets? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Kijk in de tussentijd misschien alvast eens op uitspraakdatabase Forvo.

Lo Stadio S02E44

Willem Haak en Wesley Victor Mak doken maandagochtend weer samen de studio in om jullie bij te praten over de laatste transfernieuwtjes en terug te blikken op de drukke voetbalweek in de Serie A.

iTunes: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/lo-stadio-s02e44-spanning-op-alle-fronten-in-de-serie-a/id1458973988?i=1000480113483

Spotify: https://t.co/Y9yboXAvGa?amp=1

Lo Stadio S02E42

Willem Haak spreekt – net voordat de Serie A weer gaat herstarten – met Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis, ook bekend van het vroegere programma Studio Italia. Wisten jullie bijvoorbeeld dat Emile slechts driekwart Holland is? Na deze aflevering weten jullie dat zeker! Nu online:

iTunes: https://t.co/rwn2umakC7?amp=1

Spotify: https://t.co/zcngp2NFZf?amp=1

Isaac in Italia – Decibel Bellini

De Coppa Italia ging afgelopen week weer van start met de halve finales tussen Juventus en Milan (0-0), en Napoli en Inter (1-1). De bianconeri van trainer Maurizio Sarri mogen het daarom in de finale van de Italiaanse beker opnemen tegen de mannen uit Napels. En wie kunnen we dan beter om zijn mening vragen dan stadionspeaker Daniele ‘Decibel’ Bellini?

Lo Stadio S02E41

Onze Italië-correspondent Isaac van Aggelen – ook wel de Olandese Volante genoemd – spreekt met Cremonese-middenvelder Reda Boultam. Boultam speelde geruime tijd in de jeugd van Ajax, maar is inmiddels actief bij de Serie B-club uit Cremona, waar het voor trainers een waar kerkhof blijkt te zijn.

Spotify: https://t.co/ndtJfG4tTa?amp=1

iTunes: https://t.co/cK2qNdXhLf?amp=1